Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Reducing the burden of offender mental illness in Europe: improving interorganisational collaboration between the mental health and criminal justice systems

Tildelt: kr 2,5 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

628010

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet