Tilbake til søkeresultatene

MCA-3.01 Marie Curie Actions

e-Gnosis: a novel platform technology for quantitative mobile diagnostics

Tildelt: kr 1,8 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

628215

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2016

Midlene er mottatt fra:

-

Budsjettformål:

MCA-3.01 Marie Curie Actions

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet