Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N) ( videreført i prosjekt 247260)

Tildelt: kr 2,3 mill.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid