Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektnummer:

102276

Søknadstype:

Prosjektperiode:

1993 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet