Tilbake til søkeresultatene

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Tildelt: kr 208,4 mill.

Budsjettformål:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenHelseKulturKultur, språk og mangfoldInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenGlobale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)KulturPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læring