Tilbake til søkeresultatene

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Tildelt: kr 166,3 mill.

Budsjettformål:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningKulturPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPolitikk- og forvaltningsområderVelferdInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)GrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidGlobale utfordringerIKTPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesen