Tilbake til søkeresultatene

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Tildelt: kr 166,3 mill.

Budsjettformål:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningGlobale utfordringerHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivKulturKultur, språk og mangfoldPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningAnvendt forskning