Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Møreforskning (Videreføres i prosjekt 247231)

Tildelt: kr 56,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst