Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføres i prosjekt 247240)

Tildelt: kr 28,4 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst