Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Bø (Videreføres i prosjekt 247241)

Tildelt: kr 36,0 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst