Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

Tildelt: kr 40,7 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst