Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning IRIS (Videreføres i prosjekt 247245)

Tildelt: kr 64,1 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst