Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORUT Tromsø (Videreføres i prosjekt 247246)

Tildelt: kr 35,4 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst