Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Norut Alta (Videreføres i prosjekt 247248)

Tildelt: kr 24,4 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst