Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Medlemsavgift i Luxembourg Income Study (LIS) - videreført i prosjekt 245174

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektnummer:

105055

Prosjektperiode:

1992 - 2014

Samarbeidsland:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid