Tilbake til søkeresultatene

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Del av basisbevilgn. til IFE fom 2014. Slås sammen med prosjekt 194059 (basisbevilgn. til IFE) fom 2015. Tidl. Nukleæraktivitet på Kjeller.

Tildelt: kr 801,5 mill.

Det vises til IFEs Program og budsjett der følgende aktiviteter innenfor "Nukleær virksomhet på Kjeller" er beskrevet mer detaljert. 1. Drift av forsøksreaktoren JEEP-II, som anvendes for grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer til medisinske, tekniske og forskjellige forskningsformål. 2. Gjennomføring av et nasjonalt grunnforskningsprogram i kondenserte fasers fysikk. Programmet representerer en vesentlig del av norsk innsats i materialfysikk. Ved hjelp av nøytronspredning undersøkes statiske og dynamiske strukturer i atomær skala ogm ikroskala. Virksomheten omfatter et bredt samarbeid med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. 3. Følgende nasjonale oppgaver for offentlige institusjoner, myndigheter og næringsliv: * Distribusjon av radioaktive legemidler (radiofarmaka) til hele sykehus-sektoren i Norge. * Radiologisk og farmasøytisk kontroll av radiofarmaka. * Rådgivning til helsemyndigheter og nukleærmedisinske sykehusavdelinger * Prosessering og lagring av alt radioaktivt avfall som produseres i Norge. * Kartlegging av radiologiske miljøforhold inklusive metodeutvikling. * Rådgivning for sentrale energi- og miljøpolitiske myndigheter. * Drift av nasjonalt referansebibliotek for atomenergilitteratur.

Budsjettformål:

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk