Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Intern samfinansiering - NSD - Arkivering av forskningsgenererte data og prosjektkatalogarbeid - FINANSIERES DIREKTE GJ. BASISBEV.

Tildelt: kr 6,6 mill.

Norwegian Social Science Data Services (NSD) has been archiving research data for the humanities and the social sciences since the 1980s. Through an agreement between NSD and 'Området for medisin og helse', Research Council of Norway, NSD will archive dat a from medical research project. The main purpose is data sharing, i.e. to prepare the data for secondary analysis and to provide access for a wider use community.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform