Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Forum for Development Studies

Tildelt: kr 2,8 mill.

Forum for Development Studies (heretter bare Forum), er et internasjonalt, norskbasert fagtidsskrift som har utkommet i forskjellige former siden 1960-tallet. Siden 1989 er det blitt utgitt i samarbeid med Norsk forening for utviklingsforskning (NFU). Tid sskriftet har et opplag på 900 eksemplarer og utkommer to ganger i året. Det har en redaksjonskomité, et redaksjonsråd og en referee-ordning. Den er med i 10 internasjonale databaser, deriblant International Biography of the Social Sciences (IBSS). NUPI og abonnementsinntekter dekker vel halvparten av kostnadene til utgivelsen, men tidsskriftet er helt avhengig av ekstern økonomisk støtte.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform