Tilbake til søkeresultatene

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Tildelt: kr 7,4 mill.

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren homocystein i blodet og ved lavt kostinntak av B-vitaminer. Det er også holdepunkter for at B-vitaminer har en viss gunstig effekt på hukommelse og andre mentale funksjoner. Behandling med B-vitaminene folsyre og v itamin B12 reduserer homocysteinnivå med 25-40%, er billig og har ingen kjente bivirkninger. Prosjektet undersøker om behandling med B-vitaminer kan forebygge hjerte- og karsykdom. I et delprosjekt undersøkes effekten på hukommelse og mentale funksjoner. I alt 3500 pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt randomiseres til behandling med B-vitaminer eller placebo. Studien er dobbelt blind og gjennomføres ved 39 norske sykehus. Hypotesen er at behandlingen vil føre til 20% reduksjon i risiko for å få et nytt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Inklusjon av pasienter startet i desember 1998 og studien beregnes avsluttet høsten 2003. Dersom hypotesen er korrekt, vil inntak av B-vitaminer kunne gi en betydelig helsegevinst.

Budsjettformål:

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet