Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Tildelt: kr 236,5 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

KulturSamfunnets kulturelle grunnlagKulturKultur, språk og mangfoldLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringKulturKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseKjønnsperspektiver i forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAnvendt forskningLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdMigrasjon, innvandring og integrering