Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Tildelt: kr 320,0 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingLTP3 VelferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningGrunnforskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningGlobale utfordringerLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdLevekår og befolkningsutvikling