Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Tildelt: kr 320,0 mill.

Aktivitet:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

LTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterInternasjonaliseringGlobale utfordringerLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)VelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning