Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Tildelt: kr 61,2 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). NILF driver forskning og utredning innen landbrukspolitikk, matvareindustri og marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. I nstitusjonen utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket. NILF skal bidra til god ressursutnyttelse i samfunnet og gi et godt kunnskapsgrunnlag for landbrukspolitiske beslutninger og for økonomiske avgjørelser i tilknytning til produksjon, foredling og omsetning av landbruksprodukter.

Budsjettformål:

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet