Tilbake til søkeresultatene

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Tildelt: kr 167,7 mill.

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Change, Global Economic and Technological Transitions, Systems Methods for the Analysis for Global Issues.

Budsjettformål:

KONT-Kontingenter