Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Arrangerte ekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn - forhandlinger om kjønn og etnisitet

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

122671

Prosjektperiode:

1998 - 2004

Geografi:

Prosjektet er ment som et bidrag til forskning og debatt om ungdom fra etniske minoriteter. Den sikter mot å problematisere noen generelle perspektiver på det flerkulturelle ungdomslivet og bidra til kunnskap om ekteskapsinngåelse spesielt. Forhandlinger og konflikt rundt ekteskap i minoritetsfamilier ses som et inntak til en mer generell diskusjon om hvordan de unge håndterer ulike normer, forventninger og diskurser, med fokus på forholdet til foreldrene. De siste års debatt om arrangerte ekteskap i Nor ge er en sentral del av undersøkelsens kontekst. Undersøkelsen bygger på kvalitative intervju med 30-40 unge menn og kvinner med bakgrunn fra tre land der arrangerte ekteskap er den vanlige måten å gifte seg på. For det første vil prosjektet beskrive var iasjonen i måter å gjøre ekteskapsarrangering på og ulike former for medvirkning fra de unges side. Fokus er på hvordan de unge opplever prosessen, og det er et mål å bryte opp de ensidige dikotomiene som både forskning og debatt har vært preget av. Sentr alt i den analytiske drøftingen av de unges forståelse og strategier står temaer som individ-kollektiv, modernitet-tradisjon, minoritet-majoritet, kjønn og generasjon, ansvar og valg. I tillegg vil intervjuene bli betraktet som "ekteskapsfortellinger". De nne mer diskursanalytiske angrepsmåten søker bl.a. å belyse betydningen av debatten om de arrangerte ekteskapene for de unges opplevelse og for giftepraksisen.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet