Tilbake til søkeresultatene

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Kjernemiljøfunksjoner i progammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering", Høgskolen i Telemark

Tildelt: kr 1,3 mill.

Hovedmål for prosjektet er å vedlikeholde og initiere kjernemiljøaktiviteter som anses som sentrale for kjernemiljøsatsingen på de to ansvarsområdene. Prosjektet ønsker å følge opp de mål som er satt for den kjernemiljøstatusen. Det søkes om midler til å finansiere workshops, internasjonal studentlærerseminar, støttefunksjoner og oppfølging. Det søkes også om midler over 3 år for å tilsette en professor Il i idrettspolitikk.

Budsjettformål:

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet