Tilbake til søkeresultatene

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

Tildelt: kr 112,5 mill.

Budsjettformål:

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø