Tilbake til søkeresultatene

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO)

Tildelt: kr 57,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

127143

Prosjektperiode:

1998 - 2012

Geografi:

Fagområder:

HERO er et femårig program for utforsking av helseøkonomiske problemstillinger. Forskningen foregår i spenningsfeltet mellom krav om samfunnsøkonomisk effektivitet i helsesektoren og de verdier beslutningstakere i helsesektoren tradisjonelt bekjenner seg til. Informasjon om helseøkonomimiljøet HERO finnes på: http://www.hero.uio.no/

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester