Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vekst og kjønnsmodning hos kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

128754

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Geografi:

Til tross for at gytetidspunkt relativt enkelt lar seg styre i kveite ved hjelp av lysmanipulering, har en ennå ikke lykkes i å finne effektive metoder for å utsette kjønnsmodning og samtidig få økt vekst i hannfisk. Foreløpige resultater antyder at en ko rtdagsperiode kan være effektiv, men vi trenger mer kunnskap om de bakomliggende mekanismer for lysoppfatning og formidling av lyssignaler i kveite. Individobservasjoner på hunkveite tilsier at disse har en meget raskt vekst i perioden foran pubertet. Det finnes imidlertid ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på dette. Lønnsomt matfiskoppdrett av kveite forutsetter en tilvekst fra 100 g til 5 kg på 30 måneder. Kunnskap om sammenhengen mellom vekst, pubertet og kjønnsmodning i han- og hunkveite er en foru tsetning for å oppnå en slik tilvekst. Det foreslås et treårig forskningsprosjekt hvor sentrale mekanismer for lysoppfatning, sammenhenger mellom lysperiode, vekst og kjønnsmodning, samt prepubertal vekst i hunkveite blir belyst. Tid på året for utskillel se av viktige hormon vil bli lagt til grunn for behandling med ulik lysperiode for å utsette kjønnsmodning og øke vekst i hanfisk. I hunkveite er det beskrevet en vekstspurt i tiden foran kjønnsmodning. Hormonell regulering og effekt av lys på denne vekst spurten vil bli studert.

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet