Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Autonomy of Mathematics vis-a-vis Natural Science

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

129439

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet