Tilbake til søkeresultatene

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Tildelt: kr 1,7 mill.

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neurotissisme, somatisering, og de opplever flere negative livshendelser enn kontrollpersoner. Visceral hypersensitivitet og lav vagustonus finnes også oftere enn normalt. Ved funksjonell dyspepsi er der signifikant neg ativ korrelasjon mellom neurotissisme og vagustonus. Lav vagustonus gjør at magesekken tilpasser seg dårlig til et måltid, og økt tensjon i veggen kan være en viktig årsak til smerter/ubehag i epigastriet ved funksjonell dyspepsi. Ved hjelp av ultralyd ka n en på helt ny og bedre måte enn tidligere studere magesekkens akkomodasjon til et måltid. Prosjektet vil se om enkle livsstilsendringer (spisehastighet, pusteteknikk, kroppsstilling) kan bedre vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert ubehag. Prosjektet vil spesielt studere vagal aktivitet og se om det er mulig å redusere måltidsrelatert ubehag ved å stimulere vagustonus, og om en eventuell bedring vil være relatert til bedret akkomodasjon til måltidet. For vurdering av neurotissisme, vagustonus og akkomodasjon, vil en benytte nye metoder. Ultralydmetoden for vurdering av akkomodasjon er unik og utviklet her ved sykehuset.

Budsjettformål:

MENTAL-Mental helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet