Tilbake til søkeresultatene

PETPOL-PETROPOL

Overnasjonale regelverk av betydning for petroleumssektoren.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

130535

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet fell i to fasar: 1. Kartlegge og presentere relevant regelverk og skrive to til tre pilotstudiar/artiklar. 2. Utarbeide ei samla analyserande framstilling av det overnasjonale rettslege rammeverket.

Budsjettformål:

PETPOL-PETROPOL

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet