Tilbake til søkeresultatene

REISE-3-Reiselivsforskning

Bærekraftig turismeutvikling: Samspillet mellom bruk og påvirkning, næring og forvaltning. Nettverksprosjektet.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektnummer:

130783

Prosjektperiode:

1999 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet skal bidra til kunnskap om turismen og bærekraftig utvikling i Norge. Det er et nettverksprosjekt for videre utvikling, koordinering og sammenfatning av fire temaprosjekter som hver for seg belyser ulike deler av hovedtemaet. Nettverksprosjekt et skal sørge for at de personer og institusjoner som deltar i temaprosjektene utvikler tilstrekkelig felles forståelse av problemstillingene og faglige innfallsvinkler, at en finner fram til egnede empiriske studieområder og case, at en rasjonelt kan kom binere ulike slags datainnsamlingsaktiviteter, og endelig at en kan gjøre sammendrag av alle delprosjekter som bidrar til anbefalinger av framtidige tiltak innenfor hovedtemaet.

Budsjettformål:

REISE-3-Reiselivsforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet