Tilbake til søkeresultatene

EF-BIOM-Biomedisin og helse

NTNU, Det med. fak: EU-posisjoneringsmidler for 1999

Tildelt: kr 0,30 mill.

Budsjettformål:

EF-BIOM-Biomedisin og helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet