Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Forsker Svenn-Åge Dahl)

Tildelt: kr 4,7 mill.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet