Tilbake til søkeresultatene

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologisatsingen - utstyrsmidler

Tildelt: kr 11,0 mill.

Det vises til arbeidet med etableringen av NMC og et nasjonalt program for FoU innen mikrosystemteknologi ved SINTEF, UiO og NTNU; herunder søknad til Forskningsrådet "micro-tech, a national program on microtechnology" (juni 1997), businessplan for NMC ( juni 1998), NMC-Interimstyrets tempoplan for fremsending av strategiske universitets- og instituttprogram (SuP/SiP) på dette området (januar 1999), Interimstyrets anbefaling om utstyrsinvesteringer for 2000 (september 1999), samt avtaleverket for mikrotek nologisatsingen (fremlagt for underskrift høsten 1999). Investeringen for 2000 er konsentrert om optisk analyseutstyr for anvendelse innen en nystartet SuP (Fiberoptic components - 1999) og en pågående SiP (Mikrony), samt dedikert maskin-/programvare til bruk i forventet SuP (Microsystem design, ASIC - 2000).

Budsjettformål:

MIKROTEK-Mikroteknologi

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet