Tilbake til søkeresultatene

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Tildelt: kr 15,0 mill.

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. Strategier for miljøriktig energibruk i bygninger Programmet vil øke kunnskapen om energibruk i bygninger og bidra til å øke energi- og miljøbevisstheten i byggebransjen ved å demonstrere og informere om ny teknolog i og nye systemløsninger. Programmet vil bidra til å styrke NBIs kompetanse på emnet miljøriktig energibruk i bygninger, og gjøre instituttet bedre i stand til å betjene byggebransje og myndigheter. Programmet vil frambringe informasjon som kan brukesav myndighetene i utviklingen av nyere byggeregler, og i implementeringen av målrettede virkemidler for å påvirke energibruken i bygningssektoren.

Budsjettformål:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet