Tilbake til søkeresultatene

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Fish Neurobiology

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektnummer:

133721

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Geografi:

Budsjettformål:

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet