Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Startgjødsling - mer effektiv utnyttelse av fosfor.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

133758

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Startgjødsling er i ferd med å bli en ny gjødselmetode i korn. Metoden kan gi mer effektiv utnyttelse av fosfor. En rekke grunnleggende spørsmål trenger avklaring. Temperatur og jordfuktighet har innvirkning på tilgjengelighet og opptak av fosfor. I vekst kammer med ulik temperatur og jordfuktighet skal det undersøkes under hvilke forhold startgjødsling gir best effekt. Næringsinnholdet i jorda, og jordas fysikalske egenskaper ventes også å ha stor betydning for utnyttelsen av fosforet, og vil bli undersøk t under kontrollerte vekstforhold. En vil bl.a. bruke jord fra langvarige gjødslingsforsøk på Møystad og Ås med forskjell i fosforstatus. I feltforsøk skal en klarlegge den optimale fordelingen av fosfor og nitrogen i startgjødsel og radgjødsel med spesialkonstruerte gjødsel/såmaskiner hvor er lett kan variere fordelingen mellom startgjødsel og radgjødsel. Alle disse undersøkelsene skal utf øres i korn og danne grunnlaget for dr.scientstudium.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet