Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukernes holdninger i forhold til valg av produkter fra jordbruk og fiskeri.

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektet skal kartlegge forbrukeres preferanser og holdning knyttet til valg av varer fra fiskerinæring, jordbruksnæring og kjøttproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å kartlegge utviklingstendenser på disse områdene. Vi vil samtidig være opptatt av å te ste i hvilken grad forbrukeres preferanser mellom kryssende hensyn kan brukes til å forutsi deres forbrukeratferd.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet