Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

Tildelt: kr 0,84 mill.

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljarane stadig vekk skriftar parti, finn ein ikke i Noreg. Tidlegare studier viser at ein betydelig del av all avgangen i moderne industrialiserte demokrati er grunna frivillig avgang. Noko eg baserar den førebelse hyp otesa for dette prosjektet på. Prosjektet vil bruke statistiske data og personlege intervju for å prøve å forklare den spesielt høge avgangen ein finn i Noreg. Ein har utvikla ein formell modell, basert på insentiver som partier og politikere møter basert på valsystemene. Modellen spår at frivillig avgang vil variere på tvers av landet basert på valsystem. Målet med prosjektet er å teste i kva grad parlament- og valsystem har effekt på frivillig avgang basert på data samla inn frå seks ulike land med tre ulike valsystemer. Første mål er å samla inn data frå seks ulike land med tre ulike valsystemer om avgang. Andre mål er å teste modellen som spår at parlament- og valsystem bestemmer graden av frivillig avgang.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet