Tilbake til søkeresultatene

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Trophic interactions and optimal harvesting strategies for moose.

Tildelt: kr 2,7 mill.

Budsjettformål:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet