Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Plantevernmidler i miljøet - Strategisk instituttprogram for redusert miljøbelastning ved bruk av plantevernmidler

Tildelt: kr 9,0 mill.

Generelt er eksponering av plantevernmidler styrt av de tre hovedprosessene: binding, transport og nedbryting. I hvilket omfang disse prosessene foregår avhenger av plantevernmiddel, klima jord og dyrkingspraksis/plantekultur. Av disse forholdene vil prog rammet særlig omhandle: Klima og nedbryting samt transportveier i jord og vegetasjon vil i hovedsak blir undersøkt ved feltforsøk. Resultatene fra feltforsøkene skal brukes til validering av matematiske modeller for bruk av plantevernmidler i poteter , jo rdbær og korn. Resultatene kan gi grunnlag for forvaltning og rådgiving. I tillegg til disse forskningsspørsmålene er også beregning av risikoindikatorer for de samme kulturplantene foreslått, noe som kan danne grunnlaget for et verktøy for å måle av risi ko ved bruk av ulike plantevernmidler. Programmet vil være et ledd i å utnytte de to samarbeidende institusjonenes kompetanse til å skape et større forskermiljø innenfor temaet. Samtidig ønskes det å bygge opp ny kompetanse ved hjelp av en stipendiat til å studere forsvinningsbilde av plantevernmidler. Programmet vil styrke det eksisterende fagmiljø til å være bedre rustet tilå kunne delta i internasjonale prosjekter.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet