Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning fra biprodukter og bifangst. Utnyttelse av synergieffekter mellom sjø og land

Tildelt: kr 22,1 mill.

Programmet er et strategisk samarbeidsprogram mellom Fiskeriforskning, NFH, SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og NTNU (2000-2004). For å oppnå målene etablerer forskningsmiljøene komplementære prosjektaktiviteter innenfor følgende områder: 1. Ombordteknologi for produksjon, håndtering og lagring av biprodukter.2. Bulkproduksjon av mellom- eller sluttprodukter.3 Fremstilling av spesialprodukter.4. Regulering, produktutvikling og marked. De deltakende forskningsmiljøene skal gjennom programmet utvikle kompet anse og forskningskapasitet på viktige satsingsområder innenfor marine biprodukter. Miljøene skal gjennom programmet koordinere sin forskningsinnsats på en slik måte at det utvikles kompetansemessig komplementaritet som bidrar til optimal utnyttelse av de nasjonale ressursene som anvendes på dette feltet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet