Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helhetlig planlegging av melkeproduksjon med vekt på rimelige bygninger

Tildelt: kr 2,8 mill.

Norske driftsbygninger for melkeproduksjon er i dårlig forfatning. Man sliter med dårlig arbeidsmiljø, mangelfullt dyremiljø og lekkasjer fra siloer og gjødselkjellere. Nybygging og restaurering etter dagens oppskrift kan for mange resultere i økonomiske uføre. Det er derfor betydelige behov for å fremskaffe ny kunnskap om bygging og vedlikehold som kan føre til bedret økonomi for melkeproduksjonene. Gjennom forprosjektet «Billigere driftsbygninger for melkeproduksjon» er det allerede lagt et godt grunnlag for prosjektarbeidet. Det skal gjennomføres en studie av gården so produksjonssystem med vekt på bygning, arealer og bygningsrelaterte mekanisering . Studiet kan resultere i et system som skal fungere som verktøy for fremtidig planleggingsoppgaver. Dette er ment å hjelpe planleggere til å komme fram til løsninger som fører til et best mulig resultet med hensyn på investeringskostnader, driftskostnade r, funksjonalitet, dyrehelse, arbeidsmiljø og estetikk. Videre skal det utvikles eksempelplaner. Eksempelplanene vil i prosjektperioden bli brukt av forsøksverter for oppføring i fullskala. Hvert byggeprosjekt skal følges nøye der vi registrerer tidsforbruk, kostnader, feil og mangler og andre forhold som kan bidra til kostandsøkninger. Når bygningene er oppført, skal de oppfølged ved at det registreres driftskostnader, tidsforbruk, arbeidsmiljø, dyremiljø og funksjonelle forhold. Erfaringene skal brukes til å justere eksempelplanene før de tas i allmen bruk.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet