Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Effekt av termisk prosessering på pulver- og oljeprodukter basert på fiskeråstoff

Tildelt: kr 11,1 mill.

SSf har som overordnet målsetning å betjene norsk fiskemelindustri med kompetanse innen næringens satsingsområder og i samarbeid med Nordsildemel være fellesskapets og enkeltaktørenes redskap ved nyskaping inklusiv utvikling av nye produkter. Strategisk p rogram søker å ivareta sentrale behov for grunnleggende kompetanseutvikling rettet mot en langsiktig satsing på mer bearbeidede produkter basert på pelagisk råstoff. All prosessering av råstoff innen fiskemelernæringen innbefatter bruk av termiske prosess er i form av oppvarming/koagulering, inndamping, tørking og kjøling. Også innen anvendelse av produktene fiskemel og -olje anvendes teknologier der termiske prosesstrinn er sentrale (for eksempel ekstrudering av fiskefôr og hydrogenering av fiskeolje). In nen programmet vil det bli arbeidet med følgende problemstillinger 1) Fremstilling av fiskemel og effekter på funksjonelle og sensoriske egenskaper og ernæringsverdi. Aktivitetene omfatter studier av proteindenaturering, inter- og intramolekylære kjemiske reaksjoner og dannelse av smak- og luktkomponenter. 2) Anvendelse av fiskemel innen fremstillingen av fiskefôr basert på ekstruderkoking. Studiene sikter mot økt innsikt i hvordan fiskemelkvaliteten påvirker fôrmassens egenskaper i ekstruderprosessen og effekter på pelletkvalitet. 3) Dannelse av isomere fettsysrer under herding av fiskeolje og deodorisering av flerummettede spiseoljer. Arbeidet vil omfatte optimalisering av ny analysemetode utviklet ved SSF og kartlegging av nivå i prosessprøver og komm ersielle oljer. knyttet til termiske prosesser. ersielle oljer.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet