Tilbake til søkeresultatene

TTVF-Trevirke og treindustri, verdi

Tre som klednings- og fasademateriale

Tildelt: kr 0,64 mill.

I løpet av de senere årene har interessen rundt bruk av ubehandlet trelast som klednings- og fasademateriale hatt en svært positiv utvikling. Den treteknologiske kunnskapen om tre som fasademateriale er i dag spredt rundt hos ulike aktører. Trevirke kan behandles for å oppnå følgende effekter: Økt holdbarhet, ønsket farge eller patina og redusert brennbarhet. Prosjektet gjennomføres som to delprosjekter: 1) ”Earl Grey”. Delprosjektet skal konsentreres rundt patinering av treverk, og hvordan ulike behand lingsalternativer påvirker patineringen. 2) ”Evergood”. Delprosjektet skal konsentreres rundt tre og holdbarhet.

Budsjettformål:

TTVF-Trevirke og treindustri, verdi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet