Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Å vokse opp. Barndom og ungdom i skjæringspunktet mellom erfaringsrom og forventningshorisont

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

137111

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet har som målsetting å problematisere det moderne samfunn og velferdsstaten som strukturell, kulturell og begrepsmessig ramme for barndom, ungdom og oppvekst og fra et tverrfaglig perspektiv bidra til å utvikle teorier, begreper og metoder for å analysere oppvekstprosessen i det norske velferdssamfunnet. Et hovedspørsmål vil være hva moderniteten og velferdsstaten har gjort med formingen av subjektet under dets oppvekst? Hvilke broer til tidligere normer og verdier er brutt og hvordan har dette virket inn på oppveksten? Dette spørsmålet vil bli belyst ved å undersøke hvordan de unge formes og utvikles under oppveksten i skjæringspunktet mellom erfaring og forventning fra to ulike innfallsvinkler. For det første vil ideologier som danner en ramm e om oppveksten bli problematisert og for det andre vil barn og unge som aktører på hverdagslivets arenaer bli undersøkt. Prosjektet vil med sin humanistiske tilgang bli et verdifult supplement til den statsvitenskapelig og pedagogisk orienterende barndom s- og ungdomsforskning, som finnes i dag og vil gi historisk perspetivet et grunnlag for forskningsmessige og politiske refleksjoner og tiltak.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet