Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for velferdsforskning

Tildelt: kr 2,0 mill.

Tidsskrift for velferdsforskning er et tidskrift om velferdsspørsmål. Tidsskriftet presenterer forskningsarbeider med hovedvekt på følgende tema: Velferdsstaten i historisk og komparativt perspektiv, sosiale problemer, levekår og livskvalitet, helsetjenes ter, sosiale tjenester og trygder. Tidsskrift for velfersforskning legger vekt på flerfaglighet og er et supplement til disiplinbaserte tidsskrifter. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer debatter og bokanmeldelser. Det utko mmer hvert kvartal.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet