Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Slitasjemekanismer og virkningsgradtap i Francis turbiner ved hurtig respons på lastendringer

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektnummer:

137872

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet vil ta utgangspunkt i hurtig lastendring fra og til stillstans eller lavlast. Turbinen kan kjøres på lavlast/tomgang med et potential til å øke lasten svært raskt. Imidlertid blir det fra flere hold hevdet at dette vil øke slitasjen og dermed v edlikeholdskostnadene. Slitasjeutvikling ved lavlast og hurtig pådragsendringer er et lite studert tema, og prosjektet vil kvantifisere deler av dette. Virkningsgrad og vanntap ved lavlast og fullast må også kartlegges, både gjennom målinger og teoretiske betraktninger. Et alternativ til lavlastkjøring er at turbinen kjøres opp fra stillstand og kjøres til full stopp. En vil derfor også studere slitasjeutvikling forbundet med start/stopp. Miljøgevinsten ved å ta effektregulering på vannkraft i stedet for termiske kraftverk bør også være en del av prosjektet. Utslippene og kostnadene fra termiske kraftverk øker drastisk ved effektregulering da virkningsgraden synker kraftig. (3 timers sykler på et termisk kraftverk gjør at virkningsgraden synker fra ca. 5 0 % til ca. 30 %, dvs. utslippene øker med 67 %) Følgende aktiviteter vil foregå: 1. Kartlegging av slitasje som oppstår i forbindelse med hurtig respons på lastendringer. 2. Kartlegging av virkningsgrad og vanntap pga. denne slitasjen. Felt- og laboratorietester utføres etter at slitemekanismer er kartlagt, samt for å kartlegge virkningsgrad og vanntap. CFD analyser vil komplettere felt- og laboratorietester.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer